BrainQ

In November 2020 behaalde ik het diploma BrainQ® level 1 en het diploma BrainQ® ADHD therapeut.

Het programma van de BrainQ® omvat de laatste ontwikkelingen binnen de Epigenetica betreffende de neurologie, geïntegreerde geneeskunde, traumaverwerking, verslavingsleer, psychologie, endocrinologie, immunologie en de wisselwerking tussen deze systemen.

Epigenetica is de wetenschap die de invloed van de verschillende omgevingsfactoren op de werking (expressie) van de genen onderzoekt.

Factoren zoals troostvoeding, stress, een gebrek aan beweging, geneesmiddelen, alcohol, cannabis, porno en gewelddadige computerspelletjes hebben een negatieve invloed op de genexpressies. Hierdoor ontstaan problemen met de werking van het beloningssysteem, het stresssysteem en het energiesysteem.

De therapie is gericht op het behandelen volgens een chronologische aanpak. Hierbij werken we vanuit een hiërarchisch model van oorzaken en verbanden.

Beloning, stressverwerking en energieaanmaak worden namelijk aangestuurd vanuit routes die met elkaar verbonden zijn. Door de aansturing vanuit een hiërarchisch model te corrigeren, kan men de problematiek aan de basis aanpakken.

De werking van het endorfinesysteem wordt nadelig beïnvloed door factoren zoals troostvoeding, overmatige stress, bepaalde geneesmiddelen en middelenmisbruik. 

De klachten van de cliënt bevinden zich op het gebied van de hormonen Endorfine, Insuline, Histamine, Dopamine, Oxytocine alsmede op klachten door Glutamaatdominantie en trauma ervaringen.

Ik ben opgeleid in het herkennen en behandelen van Epigenetische (chronische) aandoeningen in de verschillende fases.

De wisselwerking tussen de psyche en het lichaam heeft hier een belangrijke rol.  Zo kunnen psychische factoren (bv. stress) leiden tot psychosomatische aandoeningen. Omgekeerd geldt dat omgevingsfactoren zoals verkeerde voeding en een tekort aan beweging kunnen leiden tot diverse chronische aandoeningen.

Aan de basis van de behandeling ligt vaak goede verantwoorde voeding ten grondslag als basis voor het toepassen van zeer zuivere plantenstoffen, zoals die zich voordoen in een biologisch gecontroleerde en gecertificeerde setting.

Wordt het vergoed?
Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering wordt orthomoleculaire behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed.