Orthomoleculaire Natuurgeneeskundige therapie

Wat is het?
Epigenetica heeft alles te maken met ‘boven de genen’ staande factoren. In feite zijn dit alle factoren in de ruime omgeving van de genen die in staat zijn genetische processen te beïnvloeden. Factoren als voeding, beweging of emoties brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.

Uitgangspunt van de opleiding Epigenetisch Therapeut is de klinische Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie, kortweg kPNI. Binnen de kPNI wordt gekeken naar de interactie tussen psychologische, neurologische, endocrinologische en immunologische processen. Dit, omdat geen enkel systeem op zichzelf staat en omdat een verstoring op het ene niveau een veranderingen op een ander niveau teweeg kan brengen. Zo zal een virale belasting niet alleen invloed hebben op het afweersysteem maar ook op het hormonale systeem en op de psyche. Epigenetische therapie houdt in: Het voorkomen en herstellen van ziektebevorderende processen, door gebruik te maken van het werkingsmechanisme van biologische voeding. Basis van deze therapie is voedingsadvies op basis van orthomoleculaire principes en het inzetten van supplementen.

Wordt het vergoed?
Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering wordt Orthomoleculaire Natuurgeneeskundige therapie geheel of gedeeltelijk vergoed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *